Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk 24 verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mail 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk 24 verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk 24 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen/mailen  als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk 24 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het volgende bewaartermijn: het dossier moet minstens gedurende zeven (7) jaar na de laatste behandeling worden bewaard. In geval van behandeling van minderjarigen dient het dossier zeven (7) jaar worden bewaard, vanaf de datum van meerderjarigheid (achttien (18) jaar).

Delen met anderen

Praktijk 24 deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk 24  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijk24.nl

Praktijk 24  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk 24  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk24.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk 24, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:
van Wijlickshove 24

Postcode en plaats:
5973 KG Lottum 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
67143520

Telefoonnummer:
06-31305644

E-mailadres:
info@praktijk24.nl