De psoas

 

 In de Chinese heelkunde staan de psoas spieren, samen met de iliacus, bekend als de spieren van de ziel. Door de ligging, achter de nieren en langs het bekken naar de benen, wordt de psoas ingedeeld in het Water element. Is de psoas ontspannen, dan ben je aanwezig in je lichaam. Je ziel is thuis, je energie huist in je lichaam. Je bent ge-aard, en fysieke spanningen kunnen worden losgelaten en de rustgevende energie van de aarde kan naar binnen stromen. Je staat achter jezelf, ontspannen, geaard en in je kracht. Vaak verkrampt en verkort de psoas onder invloed van angst, mede door haar verbinding met de nieren en de bijnieren, die het lichaam in een toestand van vluchten of vechten kunnen brengen. Dit zorgt voor een bevriezing. Door continue stress of moeilijke ervaringen (soms van generaties her) in de seksuele organen, kunnen we niet meer diep in ons lichaam naar beneden en naar achteren toe ontspannen.

 

Een ontspannen maar wel krachtige psoasspier zorgt voor een goede aarding en een goede doorstroming in je buikorganen, wervelkolom en bekken.

Wanneer je de psoas gaat ontspannen, laat je veel méér dan spierspanning los in je lichaam. Ook ontkrampt je zenuwstelsel, je neemt minder emotionele energie van anderen op en minder spanning. Hierdoor komt je natuurlijke ademhaling ook weer op gang, kun je weer door de aarde gevoed worden en kun je volledig ‘thuis’ zijn. Je ervaart een helder energetisch onderscheid tussen jou en de ander. Puur fysiek zul je merken dat er veel spanning uit de rug kan verdwijnen, en daarmee soms jarenlange pijn. Wanneer je gaat ervaren hoezeer de psoas van invloed is op de balans van je skelet, de spiertonus, de ademhaling, zenuwen en organen, krijg je zicht op de ongelooflijk belangrijke rol die de psoas speelt op zowel fysiek als emotioneel niveau.

 

Een gespannen psoas trekt het skelet uit haar gewicht-dragende positie en zet het bekken vast; de bekkenbodem wordt nu aangespannen en seksuele energie kan niet stromen. In een angstig lichaam wordt seksuele energie ook al snel als overweldigend ervaren. Seksuele energie geeft eenzelfde soort prikkel aan het zenuwstelsel als angst of woede. De seksuele prikkel wordt echter als doorstromend en energie-opladend ervaren en de angstprikkel als vastzettend en energie-vretend. Angst, en het genieten van seksuele energie zijn zo ongeveer elkaars tegenpolen. Angst en terughouding of onderdrukking van seksuele energie, heeft invloed op ons gevoel van welbevinden.

.

In mijn werk vanuit de Taoistische orgaanmassage is het directe fysieke contact op de psoas spier energetisch gezien een behandeling waarbij op diep zielsniveau gewerkt kan worden als de psoas zich laat ontspannen. Het kan een enorme release geven zowel fysiek alsook emotioneel en mentaal. Hierbij begeleid ik je in de behandeling op eigen tempo naartoe. Ik ben ervan overtuigd dat achter elke fysieke klacht een diepe wortel zit en deze kan worden aangeraakt door in het bekkengebied aanwezig te zijn en door contact te maken met de psoas kan het diepe bewustzijn in je lichaam worden aangewakkerd. De orgaanmassage maakt de buik op een zachte en toegankelijke manier vrij van blokkades waardoor de bloedtoevoer naar de organen toe versterkt wordt wat de algehele vitaliteit te goede komt. In de behandeling staat de navel centraal, deze staat voor de verbinding met de moeder en van hieruit is tijdens de conceptie en de geboorte al een energetische verbinding ontstaan vanuit de moederlijn. Het is dan ook onvermijdelijk dat wij al belast zijn met de energieën die hierin huizen. Om ons lichaam hiervan vrij te maken is het bekkengebied de toegang tot heling.